Disclaimer

Disclaimer Luxar.nl

Dank voor uw interesse in Luxar en haar dochter- en zustermaatschappen (“Luxar”). De op deze website gebruikte content (de “Luxar Content”) – met inbegrip van handelsnaam, merken, afbeeldingen, teksten en downloadbare bestanden – en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Luxar en/of licentiegevers die Luxar toestemming hebben gegeven om deze content te gebruiken.

Wij beschermen de Luxar Content met zorg. Indien u gebruik wenst te maken van de Luxar Content dan dient u voorafgaand aan het gebruik daarvan toestemming aan ons te verzoeken en deze toestemming van ons te verkrijgen. Een verzoek voor dergelijke toestemming kan worden gedaan via [email protected]